"Pred Vama se nalazi 16 kratkih radova koje su pripremili hrvatski članovi Međunarodnog reda slobodnog zidarstva za muškarce i žene Le Droit Humain s ciljem upoznavanja javnosti s našim djelovanjem." - preuzmite OVDJE

Le Droit Humain

Međunarodni Red Slobodnog Zidarstva za Muškarce i Žene

LE DROIT HUMAIN

Međunarodni red slobodnog zidarstva za muškarce i žene Le Droit Humain osnovan je u Parizu 1893. godine kao prva slobodnozidarska institucija koja je prihvatila načela apsolutne jednakosti među muškarcima i ženama svih rasa, narodnosti i religija.

Red djeluje u preko 60 zemalja na 5 kontinenata te se temelji na drevnim učenjima i stoljetnoj tradiciji slobodnog zidarstva, čiji primarni sistem rada obuhvaća stupnjeve Drevnog i prihvaćenog škotskog obreda (1°-33°).

Slobodno zidarstvo

© Le Droit Humain 2024