Tko može postati slobodnim zidarom?

Uz spoznaju kako svako ljudsko biće traga za božanskom iskrom u sebi, mi činimo korak naprijed prema idealu usavršenog čovječanstva, pružajući svakom čovjeku na dobrom glasu njegovo neupitno pravo za moralnim, intelektualnim i duhovnim razvitkom. S obzirom na to, slobodnim zidarom načelno može postati svaka osoba bez obzira na spol, rasu, naciju, religiju ili društveno-ekonomsko stanje. No, kako bi kandidat mogao biti razmatran, potrebno je zadovoljiti nekoliko osnovnih uvjeta:

  • kandidat mora biti punoljetan
  • kandidat mora biti dobar čovjek na dobrom glasu
  • kandidat mora biti zainteresiran za rad na sebi, učenje te pomoć drugima
  • kandidat ne smije biti osuđivan za kaznena djela

U konačnici, odluku donose svi postojeći članovi koji glasuju o svakom kandidatu pojedinačno.

Le Droit Humain objedinjuje ljude svih zanimanja i interesa u zajedničkoj potrazi za znanjem, moralnim usavršavanjem i univerzalnom istinom. Naš humanistički i metafizički nauk već stoljećima djeluje kao podrška svim ljudima koji nastoje učiniti svijet naprednijim, humanijim i duhovnijim mjestom.

Svaki član svojim djelovanjem pokušava biti primjer moralnosti te paralelno uzor stabilnosti i napretka. Kako bi osoba ušla u Red, ona mora biti prepoznata u društvu kao vrijedna i dobronamjerna, spremna preuzeti zavjet spram sebe i drugih, obvezujući se na doživotno usavršavanje, kako sebe, tako i društva u cijelosti. Ako postoji težnja za pridruživanje Redu, kandidat treba dobro promisliti zašto želi ući te što očekuje od članstva. Članovi nemaju nikakvu društveno-ekonomsku korist od članstva.

Za sva dodatna pitanja o članstvu možete nam se obratiti putem adrese na našoj kontakt stranici. Ako želite postati kandidat za članstvo, uz pisano objašnjenje zašto to želite, potrebno je poslati i životopis s recentnom fotografijom.

temple

© Le Droit Humain 2024